ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.


 

 

 

 

 

 

English

Greek

 

Παροχές:

Στα πλαίσια της ομαλής εκτέλεσης όλων των εργασιών που πραγματοποιούνται εντός του ναυπηγείου και με απώτερο σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, πάντα σεβόμενοι την ισχύουσα νομοθεσία, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών, είτε αυτή ζητηθεί άμεσα από την πλοιοκτησία είτε έμμεσα από υπεργολάβο , των παρακάτω παροχών:

  Σύγχρονα διοικητικά κτίρια με αίθουσα συνεδριάσεων.

  Υποστήριξη από μόνιμο τεχνικό και επιστημονικό επιτελείο με εξειδικευμένη κατάρτιση, αποτελούμενο από Τεχνικούς ασφαλείας, Ναυπηγούς, Μηχανολόγους.

  Εκδόσεις πιστοποιητικών GAS FREE.

  Παχυμετρήσεις ελασμάτων (Ultrasonic Thickness Measurements).

  Δίκτυο παροχής πυρασφάλειας.

  Δίκτυο παροχής πεπιεσμένου αέρα.

  Δίκυτο εξαεριστήρων.

  Δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (380, 220, 110, 42, 24 V).

  Κατά την ανέλκυση κάθε σκάφος ασφαλίζεται σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά με υπαιτιότητα του Ναυπηγείου.