ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.


 

 

 

 

 

 

Greek

English

        ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Το ναυπηγείο βρίσκεται στη λεωφόρο Δημοκρατίας 40, στο Πέραμα. Καλύπτει μία επιφάνεια 25,613μ2. Διαθέτει μία προβλήτα διαστάσεων 150μ x 10μ που μπορεί να εξυπηρετήσει πλοία και από τις δύο πλευρές της και μία νηοδόχο διαστάσεων 28μ x 9.5μ για την ανέλκυση σκαφών αναψυχής. Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του είναι αστέγαστο και χρησιμοποιείται ως χώρος επισκευής των σκαφών.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν δύο κτίρια για γραφεία καθώς επίσης και τους παρακάτω στεγασμένους χώρους:

 • Μηχανουργείο
 • Ηλεκτρολογείο
 • Ξυλουργείο
 • Ηλεκτρικό υποσταθμό
 • Αποθήκες
 • Εγκατάσταση παροχής συμπιεσμένου αέρα
 • Ιατρείο
 • Τουαλέτες / αποδυτήρια
 • Κουζίνα / εστιατόριο
 • Χώρο στάθμευσης
 • Αντλιοστάσιο