ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.


 

 

 

 

 

 

English

Greek

 

 


Υπηρεσίες:

Το ναυπηγείο διαθέτει έναν ευρύτατο κύκλο εργασιών με στόχο την ολοκλήρωση πάσης φύσεως εργασιών, επισκευή η μετασκευή σε μηχανικά μέρη ή τμήματα της σιδηράς κατασκευής και σωληνουργικα- με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα, ασφάλεια, εντός των προκαθορισμένων χρόνων και πάντα με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών του. Για το λόγο αυτό διαθέτει:

·         Ένα υπερσύγχρονο Μobile Boat Hauler 200T (WISE Αγγλίας) ανυψωτικής ικανότητας 200Τ κατάλληλο για την ανέλκυση σκαφών μήκους έως 40 μ. και πλάτους 9 μ. Στο άμεσο μέλλον δε, πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία το Μobile Boat Hauler 820T (CIMOLAI TECHNOLOGY SPA) που είναι το μεγαλύτερο και το πιο σύγχρονο που υπάρχει στην Ελλάδα.

·         Ένα αυτοκινούμενο Mobile Boat Trolley 60Τ (τρέιλερ CIMOLAI TECHNOLOGY SPA) για τη μεταφορά των σκαφών εντός των εγκαταστάσεων.

 

 Αναλυτικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες του ναυπηγείου είναι οι κάτωθι:

  Ανέλκυση, και καθέλκυση γιωτ.

  Eλασματουργικές εργασίες, επισκευές, μετασκευές, ανακατασκευές, τοποθέτηση ελασμάτων, νέες κατασκευές.

  Εργασίες υδροβολής ρυθμιζόμενης πίεσης (500 BAR).

  Βαφές, χρωματισμοί υφάλων – εξάλων, διακόσμηση και ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων, αποσκωρίαση των επιφανειών.

  Επισκευές μηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεις νέου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

  Αντικατάσταση ανοδίων καθοδικής προστασίας.

  Τοποθέτηση και αποξήλωση ικριωμάτων - σκαλωσιών.


Βαφές, ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές εργασίες και αξονικά, μπορούν να γίνονται από συνεργεία της επιλογής του ιδιοκτήτη χωρίς καμία δική μας μεσολάβηση με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζουν την απαιτούμενη άδεια που ισχύει για όλη τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος βάσει των άρθρων 4, 5, 6 του Νόμου 12670/601.